A Coopercon AL recebeu Jacyara e Allisson | Representantes da Comafer.